Zespołom F1 coraz trudniej pozyskiwać sponsorów

Karol z CyrkF1

17 grudnia 2018