Zespoły F1 wysyłają pracowników na przymusowe urlopy

Karol z CyrkF1

6 kwietnia 2020