Zmodyfikowane opony oraz temperatura zmieniły trochę układ sił

Karol

7 lipca 2013