Zmodyfikowane opony oraz temperatura zmieniły trochę układ sił

Karol z CyrkF1

7 lipca 2013