Zwycięstwo Hamiltona, problemy Ferrari

Karol z CyrkF1

16 lipca 2017