Sauber odpalił bolid C34

Karol z CyrkF1

28 stycznia 2015