Eleven nie potwierdził kupna praw do F1

Karol z CyrkF1

7 lipca 2015