Hakkinen kontra Irvine – Kanada 1999

Karol z CyrkF1

3 czerwca 2014