James Allison oficjalnie opuszcza Lotus – co dalej?

Karol z CyrkF1

8 maja 2013