Aston Martin rezygnuje w z F1

Karol z CyrkF1

25 grudnia 2015