Czy będziemy świadkami parodii manewru wyprzedzania?

Karol z CyrkF1

8 czerwca 2014