Bolidy zespołu Haas F1 Team w żółtych barwach?

Karol z CyrkF1

6 lutego 2015