Caterham został sprzedany

Karol z CyrkF1

2 lipca 2014