Pierwsze wrażenia z gry F1 23

Karol z CyrkF1

13 czerwca 2023