Red Bull RB11 – zaprezentowany

Karol z CyrkF1

1 lutego 2015