Sauber na dnie, ale nie odstrasza to kierowców

Karol z CyrkF1

15 września 2014