Sauber w tarapatach, czy zostanie sprzedany?

Karol z CyrkF1

6 lipca 2013