Sekret przewagi Ferrari na prostych wciąż nieznany

Karol z CyrkF1

16 września 2019