Spowolnione tempo rozwoju Renault

Karol z CyrkF1

13 listopada 2015