Zespół Alfa Romeo zmieni się w Kick Sauber w 2024 roku

Karol z CyrkF1

15 grudnia 2023