Bernie niczym zacięta płyta…

Karol z CyrkF1

23 stycznia 2015