Bernie niczym zacięta płyta…

Karol

23 stycznia 2015