„Dzień przed wypadkiem Senna powiedział, że nie chce się ścigać. Płakał”

Karol

26 kwietnia 2017