Ferrari zmarnowało kolejną szansę na tytuł mistrzowski

Karol z CyrkF1

9 października 2018