FIA przyśpiesza prace nad zrównoważonym paliwem dla F1

Karol z CyrkF1

2 lutego 2021