Hamilton najbardziej zyskał na emeryturze Rosberga

Karol z CyrkF1

13 grudnia 2016