Kierowcy wybrali najlepszych spośród siebie w 2022 roku

Karol z CyrkF1

28 grudnia 2022