Naoki Yamamoto może wziąć udział w treningu F1

Karol z CyrkF1

24 lipca 2019