Ocon vs Russell o teoretyczne miejsce w Mercedesie

Karol z CyrkF1

27 lipca 2020