Paddy Lowe odszedł z Mercedesa

Karol z CyrkF1

10 stycznia 2017