Red Bull z nowym pakietem aerodynamicznym w Hiszpanii

Karol z CyrkF1

29 kwietnia 2015