Rosberg uzgodnił warunki nowej umowy z Mercedesem

Karol z CyrkF1

18 czerwca 2016