Trzy zespoły F1 zmienią swoje nazwy w 2024 roku

Karol z CyrkF1

3 sierpnia 2023