Wielki budżet działu silnikowego Mercedesa w 2022 roku

Karol z CyrkF1

1 października 2023