Bernie: F1 może w tym roku zmienić właściciela

Karol z CyrkF1

6 października 2015