FIA zatwierdziła regulacje silnikowe dla F1 na 2026 rok

Karol z CyrkF1

16 sierpnia 2022