GP USA 2014 może być wielką porażką wizerunkową F1

Karol z CyrkF1

25 października 2014