GP Wielkiej Brytanii pozostaje w F1 do 2024 roku

Karol z CyrkF1

10 lipca 2019