Haas zaprezentował malowanie na sezon 2022

Karol z CyrkF1

4 lutego 2022