Jak to jest w tą oglądalnością F1?

Karol z CyrkF1

4 stycznia 2015