Każdy kierowca F1 będzie miał kamerę w kasku w 2023 roku

Karol z CyrkF1

23 stycznia 2023