McLaren traci sponsorów, kiedy zacznie ich zyskiwać?

Karol z CyrkF1

3 stycznia 2018