Mercedes pokazał malowanie na sezon 2020

Karol z CyrkF1

10 lutego 2020