Nico Rosberg menadżerem Roberta Kubicy

Karol z CyrkF1

15 września 2017