Singapur zostaje w F1 do 2021 roku

Karol z CyrkF1

15 września 2017