Red Bull i Aston Martin ukarani za przekroczenie budżetu

Karol z CyrkF1

28 października 2022