Red Bull Ring – galeria z budowy nowej trybuny

Karol z CyrkF1

3 maja 2014