Red Bull z rekordowym budżetem w 2013 roku

Karol z CyrkF1

11 listopada 2014