Renault zaprezentowało swój zespół

Karol z CyrkF1

3 lutego 2016