Rich Energy tytularnym sponsorem zespołu Haas

Karol z CyrkF1

25 października 2018