Rosberg zdobył PP z lepszym czasem niż w 2013 roku

Karol z CyrkF1

1 listopada 2014