Sauber C34 ze zmodyfikowanym malowaniem?

Karol z CyrkF1

17 lutego 2015