Sauber C34 ze zmodyfikowanym malowaniem?

Karol

17 lutego 2015